ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΜΑΝΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΜΑΝΙ Ι.Κ.Ε.
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΚΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 145908427000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 81553
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 800965788
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.): ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΑΓΓΛΩΝ 1 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810300032
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 91700200
ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ν.Π.: 11/04/2048
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: €10.000,00
ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 31/12
ΗΜ/ΝIA ΛΗΞΗΣ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 31/12/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: Γ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΥΠΑΓΩΓΗ Φ.Π.Α.: ΝΑΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Για αόριστη διάρκεια, ο ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, κάτοικος ΟΡΑΚΙΩΝ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ / ΕΤΑΙΡΩΝ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, δ/νση κατοιικίας: ΟΡΑΚΙΩΝ 19 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71601, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10000 Χ (51%), έλαβε 10000 Χ (51%) μερίδια.
2. ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δ/νση κατοικίας: Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 23 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71307 ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10000 Χ (49%), έλαβε 10000 Χ (49%) μερίδια.